لیست مقالات >> جلد 3،شماره 2

شماره عنوان نویسنده / نویسندگان فایل
1Rho kinase، یک هدف درمانی جديد در آسمسعيد پژوهان، احسان عارف، مهدی اسلامی، محمد جوان، سهراب حاجی زاده، محمد رضا رئوفی
2مطالعه بیوفیزیکی اثر سن بر پروتئین های اسکلت غشای اریتروسیت و هموگلوبین در موش های صحرایی بالغهاجر فیلسوفیان، محمدرضا رئوفی، بیژن رنجبر
3عوامل مؤثر در تأخیر تشخیص بیماری سل در شهرستان آبادان طی سال های 92-1389مهران یاری، مختار سهیلی‌زاد، علی اصغر ولی پور، علیرضا افتخاری، سلمان خزایی، بهزاد غلامعلیئی
4بررسی تفاوت بیان STAT5A,STAT3 در بیماران مبتلا به آسم
5بررسی تفاوت نگرش وآگاهی بیماران مبتلا به کانسر با خانواده ایشان در خصوص بیماری و مراحل انتهایی سرطان در پژوهشکده سل و بیماری های ریویحنیفه میر طاووسی مهیاری، جواد توکلی بزاز، عدنان خسروی، زهرا اصفهانی منفرد
6بررسی مقایسه‌ای استرس شغلی و فشارهای روانی محیط کار بر شاغلین بخش‌های عفونی و غیرعفونی بیماری‌های ریویعبدالمجید بحرینیان، حسین حاتمی، سهیلا خداکریم، فاطمه منجذبی، مهرناز مظفریان
7ارزیابی وضعیت کوانزیم کیوتن و عوامل دموگرافیک در کودکان مبتلا به سیستیک فایبروزیسمحمدعلی حجتی کرمانی، مریم حسن زاد، منصور رضایی، صابره تشیعی نژآد، حسن مظفری خسروی، علی اکبرولایتی
8دریافت فایل کلی فصلنامه