لیست مقالات >> جلد 3،شماره 3

شماره عنوان نویسنده / نویسندگان فایل
1شناسایی مولکولی مايكوپلاسما پنومونيه، استرپتوكوكوس پنومونيه و هموفیلوس آنفلوانزا در بيماران مبتلا به عفونت هاي مزمن ريوي استان كرمان با روش Multiplex-PCRسحرناز هاشمی، کیومرث امینی
2تاثیر میزان راحتی در حین استفاده از ماسک تنفسی N95 در پوشیدن صحیح آن توسط کارکنان بیمارستانیرضا خانی جزنی، سمیه طاهر نژاد جوزم ، امیر کاووسی، حمید رضا جماعتی، سید محمد سیدمهدی
3نقش سیگار در به عنوان عامل مخدوش کننده در تشخیص آسیب ریوی ناشی از مواجهه با مواد شیمیاییدکتر مهرناز مظفریان
4تأثیر هشت هفته تمرینات یوگای قدرتی بر شیب VE/VCO2 زنان جوانندا شفیعی، پروانه نظرعلی، آمنه رضوی، رستم علی زاده
5اثر کورتیکواستروئید استنشاقی بر پیچیدگی الگوی تنفس در مدل آسم خوکچه هندیاحسان عارف، محمد جوان، محمد رضا رئوفی
6تأثیر یک دوره تمرین تناوبي با شدت بالا (HIT) بر برخي مولكول هاي چسبان در زنان جوان غیرورزشکارالهام پوریامهر، محسن جعفري
7بررسی ذرات حاصل از عطسه و سرفه در فضای یک اتاق بسته و نقش آن در انتشار بیماری های تنفسی سعید خردمند، ابوالفضل قورچی بیگی
8طراحی مهارکننده های زیستی آنزیم رنین با هدف کنترل فشار خون و کاهش خطر ابتلا به التهاب ریهزینب توسلی، مجید تقدیر، بیژن رنجبر
9دریافت فایل کلی فصلنامه