لیست مقالات >> جلد 4،شماره 1

شماره عنوان نویسنده / نویسندگان فایل
1گزارش یک مورد کلسترول پلورال افیوژننادر فیاضی، علی ملک پور افشار، فاطمه یحیی پور، سید عبدالله موسوی
2ارزيابي ويژگيهاي شخصيتي بيماران مبتلابه ساركوئيدوزدر مقايسه با جمعيت سالمميترا صفا، حبيب امامي، عاطفه عابدینی، فاطمه قاسم بروجردي
3تغييرات عملكرد ريوي و اوج اكسيژن مصرفي متعاقب تمرینات پیلاتس در زنان چاقرضوان خیراندیش، روح اله رنجبر، عبدالحمید حبیبی
4تأثیر بازتوانی قلبی پس از CABG بر آدیپونکتین و رزیستین در مردان میانسال مبتلا به آتروسکلروزمحسن جعفری، امیر رشیدلمیر، مصطفی داستانی، مهرداد فتحی، سیدعماد علوی نیا
5مروری بر کاربرد DNA آزاد تومور در بررسی جهش های ژن گیرنده رشد اپیتلیالی سرطان ریهحنیفه میر طاووسی مهیاری، محمد حسین مدرسی، عدنان خسروی، زهرا اصفهانی منفرد، شراره سیفی
6ارزيابي و مقايسه تحریفات شناختی بیماران مبتلا به سل با افراد سالمپيام طبرسي، ميترا صفا، فاطمه قاسم بروجردي، فرزانه حاجی زاده، بامداد میراب زاده اردکانی
7بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در سال 1393حبیب امامی، الهام قازانچایی، رحیم روزبهانی، مریم تاج بخش، بهشته جبلی
8بررسی رابطه بین نسبت کسر عددی سطح استروِژن و پروژسترون با میزان دی - دایمر در زنان باردارسالم و مبتلا به ترومبوآمبولی وریدی در سه ماهه سوم حاملگیسحر عامل شهباز، حمید روحی بروجنی، شیدا شبانیان
9دریافت فایل کلی فصلنامه