لیست مقالات >> جلد 1،شماره 3

شماره عنوان نویسنده / نویسندگان فایل
1نگاهی براستراتژيهای کنترل و پيشگيری از آسپرژيلوزيس تهاجمیصادق خداويسی، سميه شريفی‌نيا، ماندانا احمدی، حامد فخيم، حميد بدلی
2بررسی شيوع علايم تنفسی در دانش‌آموزان و ارتباط آن با بيوآئروسل‌های موجود در هوا و درک ريسک دانش‌آموزان مقاطع راهنمايی و دبيرستان شهر يزدسارا جمشيدی، محمد جواد زارع سخويدی
3مقايسه ميزان آگاهی، نگرش و عملكرد تغذيه‌ای افراد سيگاری و غير سيگاريحبيب امامی، گلنار رادمند، مريم تاج‌بخش ، بهار آقايی‌‌نيا، مارال امامی
4بررسی توليدات علمی اعضای هيات علمی مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی سل و بيماری های ريوی دکتر مسيح دانشوری در سال های 2009 تا نيمه 2012 ميلادیمحمدرضا سهرابی، زهرا حاجی هاشمی، رضا وفايی
5بررسی اثر الگوهای تنفسی بر بيان فاکتورهای التهابی و افزايش پاسخدهی مجاری هوايی در موش صحرايیمحمد رضا رئوفی، فاطمه ايلکا، سيد مهدی اسلامی بهروزی، سعيد پژوهان، محيا محمدی، گلنار افتخاری، عليرضا مانی، سهراب حاجی زاده
6بررسي نتايج اسپيرومتري در بيماران مبتلا به COPD بر حسب سابقه مصرف دخانيات و مصرف مواد مخدرشبنم اسلام‌پناه نوبري، زهرا حسامي، اردا كياني، آيدين پيرزه، علي تاجيك
7بررسی ارتباط شاخص های عملکرد ریوی و مواجهه با سولفات در کارگران يک کارخانه توليد سولفاتآذر برزگار، مهدی محققيان يعقوبی، مير سعيد عطارچی، ترانه يزدانپرست،
بهاره خوانساری، سيما محتشم، علی کرمانی، سيد محمد سيد‌مهدی
8خانم ۸۰ ساله با درد قفسه سينه و ديسفاژیمجيد ملک‌محمد، بابک شريف‌کاشانی، سهيلا ظهيری‌فرد، ماندانا چيت‌سازان،
سيد محمد رضا هاشميان
9دريافت فايل کامل فصلنامه