.: تماس با ماآدرس: تهران، نياوران، دارآباد، انتهاي خيابان پورابتهاج، پژوهشکده سل و بيماري هاي ريوي، بيمارستان دکتر مسيح دانشوري، ساختمان کاخ مظفري، طبقه دوم

 
کد پستي: 44413 - 19569

صندوق پستي: 154 - 19575

 

تلفن: 27122012 - 021

نمابر: 26109930 - 021

 

آدرس اينترنتي: http://nafasjournal.ir

پست الکترونيکي: office@nafasjournal.ir